Microphones Test
Microphones Test
 • Khối lượng 1 mét khối (kg)
  1111
 • Khối lượng một tấm (kg)
  2222
 • Kích thước Dài X Rộng
  3333
 • Số tấm/ 1 Hộp
  4444
 • Đơn giá m2
  5555
 • Condition of goods
  Còn hàng
 • Size:
  123x456x789
 • Size
  20mm
 • Unit price
  6666
 • Unit price (VND/Plates)
  7777
 • Unit price (VND/Sack)
  8888
 • Mô tả
  Kiểm tra các chức năng trong danh mục sản phẩm

Các chức năng trong danh mục bao gồm:

- Khối lượng

- Kích thước

- Số tấm

- Đơn giá

- tình trạng sản phẩm

.....

Comment

Related Product

 • No product
 • DMCA.com Protection Status