Vữa xây chuyên dụng eblock
Vữa xây chuyên dụng eblock
 • Đơn giá (VNĐ/Bao)
  130.000
 • Bao(kg)
  25 kg
 • Mô tả

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỮA CHUYÊN DỤNG EBLOCK (TCVN 9028 : 2011)

       
  Mô tả   Đơn vị   EBT  EBP  EBS
       Vữa xây lớp mỏng             Vữa tô          Vữa tô mỏng Skimcoat
   Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất mm 0.6 0.6 0.3
   Độ lưu động mm 190-220 180-210 180-210
   Khả năng giữ độ lưu động % >90 >90 >90
   Thời gian bắt đầu đông kết phút >200 >200 >200
   Thời gian điều chỉnh phút >10 >10 >10
   Hàm lượng ion Clo trong vữa %  
   Cường độ nén trung bình (28 ngày)   Mpa min 7.5 min 7.5 min 7.5
   Cường độ bám dính (*) Mpa ≥0.4 ≥0.4 ≥0.4 
  (*) Phá hủy xảy ra tại mặt tiếp xúc giữa vữa và nền
   Khi phá hủy xảy ra bên trong lớp phủ (lớp vữa) hoặc xảy ra bên trong lớp nền yêu cầu đo lại

   

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỮA CHUYÊN DỤNG EBLOCK (TCVN 9028 : 2011)

     
Mô tả   Đơn vị   EBT  EBP  EBS
     Vữa xây lớp mỏng             Vữa tô          Vữa tô mỏng Skimcoat
 Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất mm 0.6 0.6 0.3
 Độ lưu động mm 190-220 180-210 180-210
 Khả năng giữ độ lưu động % >90 >90 >90
 Thời gian bắt đầu đông kết phút >200 >200 >200
 Thời gian điều chỉnh phút >10 >10 >10
 Hàm lượng ion Clo trong vữa %  
 Cường độ nén trung bình (28 ngày)   Mpa min 7.5 min 7.5 min 7.5
 Cường độ bám dính (*) Mpa ≥0.4 ≥0.4 ≥0.4 
(*) Phá hủy xảy ra tại mặt tiếp xúc giữa vữa và nền
 Khi phá hủy xảy ra bên trong lớp phủ (lớp vữa) hoặc xảy ra bên trong lớp nền yêu cầu đo lại

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỮA CHUYÊN DỤNG EBLOCK (TCVN 9028 : 2011)

     
Mô tả   Đơn vị   EBT  EBP  EBS
     Vữa xây lớp mỏng             Vữa tô          Vữa tô mỏng Skimcoat
 Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất mm 0.6 0.6 0.3
 Độ lưu động mm 190-220 180-210 180-210
 Khả năng giữ độ lưu động % >90 >90 >90
 Thời gian bắt đầu đông kết phút >200 >200 >200
 Thời gian điều chỉnh phút >10 >10 >10
 Hàm lượng ion Clo trong vữa %  
 Cường độ nén trung bình (28 ngày)   Mpa min 7.5 min 7.5 min 7.5
 Cường độ bám dính (*) Mpa ≥0.4 ≥0.4 ≥0.4 
(*) Phá hủy xảy ra tại mặt tiếp xúc giữa vữa và nền
 Khi phá hủy xảy ra bên trong lớp phủ (lớp vữa) hoặc xảy ra bên trong lớp nền yêu cầu đo lại

 

Ý kiến của bạn
DMCA.com Protection Status
0888 69 4499