Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết thông tin khách hàng đã đăng ký tại website: anx.vn sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng cho mục đích phục vụ khách hàng của Ánh Nhiên Xanh.
 
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
 
Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân về bạn như sau:
 
 • Tên Doanh nghiệp/ Cá nhân.
 
 • Họ Tên người liên lạc, địa chỉ cư trú, ngày tháng năm sinh.
 
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn (nếu có).
 
Các thông tin này được thu thập để phục vụ cho quá trình thanh toán, giao nhận hàng và bảo hành sản phẩm, và dịch vụ hậu mãi sau bán hàng.
 
Quý khách có thể lựa chọn không cung cấp thông tin.
 
Ngoài ra Ánh Nhiên Xanh còn lưu trữ các thông tin bạn nhập trên website này hoặc bạn chủ động gửi cho chúng tôi.
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng.
 
Các thông tin cá nhân của bạn được sử dụng cho các mục đích dưới đây:
 • Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng.
 
 • Cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.
 
 • Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi.
 
 • Giải quyết vấn đề phát sinh khi mua hàng.
 
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.
 
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin
 
Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ trong thời gian 10 năm nhằm thực hiện công tác bảo trì sản phẩm đã cam kết.
 
4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng
 
Chúng tôi cam kết không cố ý cung cấp, tiết lộ, bán hay chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp quy định dưới đây:
 
 • Chúng tôi được chia sẻ khi có sự đồng ý của khách hàng.
 
 • Bên thứ ba mà khách hàng ủy quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.
 
 • Theo yêu cầu pháp lý từ cơ quan chính phủ.
 
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một cá nhân khác.
 
Ánh Nhiên Xanh có quyền thay đổi và chỉnh sửa về chính sách bảo mật, thông báo thay đổi sẽ được đăng công khai trên trang website này và có hiệu lực từ ngày công bố.
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline: 0888694499
 
DMCA.com Protection Status
0888 69 4499