Bê Tông Khí Chưng Áp

Gạch nhẹ AAC tuy có kích thước 1 viên gạch lớn hơn những viên gạch thông thường nhưng chúng lại có trọng lượng nhẹ hơn từ 1/2 đến 1/3 so với gạch đất nung và chỉ bằng 1/4 trọng lượng gạch bê tông thường với cùng 1 kích thước.
DMCA.com Protection Status
0888 69 4499